Falbo´s webbplats är live!

Falbo Fastigheter

Vi har under senaste månaderna arbetat med Falbo Fastigheter´s nya webbplats. I arbetet har vi bland annat sketchat upp nya design koncept via Figma, skapat automatiserade lösningar och förenklat ansökningsprocesser.

Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen hade vi konstanta revideringsmöten med Christian Assio som arbetar som projektledare och uthyrare på Falbo Fastigheter. Med tätt kommunikation lyckades vi samordna funktionalitet och design som passar verksamheten.

Det lyckade projektet baserar sig på den flexibilitet och de stora engagemanget från Falbo, man kunde enkelt ställa upp på möten och tillhandhålla information som gör det enklare för oss på Saomison att utveckla webbplatsen.

Optimeringsprocess
Bortsett från att webbplatsen faktiskt ser bra ut så har vi även lyckats leverera prestanda på webbplatsen. Vi har blanda annat foksuerat på att leverera nuvarande bildmaterial i filformatet: WebP och försökt använda ikoner i svg-ikoner för snabbare inlässning i dagens webbläsare. Vi har försökt att leverera kompletta DOM-lösningar på alla element som används på alla underflikar, detta är givetvis något som går att jobba ytterligare med.

SEO:n har varit huvudfokus och ett av de tyngre områden vi försökt vara bäst på, genom vår erfarenhet och enklare modifieringar har vi kunnat få bra poäng på SEO:n och kan garantera organisk-rankning på sökmotorerna.


Vad kan bli bättre?
En resurs som vi saknade under utvecklingen av webbplatsen var bl.a bilder, detta är nästa moment som vi ska jobba fram. Bilderna behövs för att skapa mer dynamik och känslan Fastighetsbolaget Falbo vill framhäva för sina kunder. En annan sak är optimera prestandan ytterligare på webbplatsen, detta är något vi kommer fokusera på.

Ett lyckat resultat.
Vi på Saomison är överlag överväldigade över resultatet och vet att Falbofastigheter blev väldigt nöjda.

Se Falbo Fastigheter´s webbplats:
www.Falbofastigheter.se

Kakor!

Vi anänder kakor (och liknande tekniker) på vår webbplats för att förbättra upplevelsen för dig. Vi använder de även för att se över hur vår webbplats används. Läs mer om våra kakor här. Genom att acceptera godkänner du användandet av våra kakor.